Caf-humor

Scheveninge 't gien veengrond, dus gien turreftrappers. Mar wel loltrappers..... Want as je al die ver'aele van vrooger te 'ore krgt, dan kenne d'r booke vol van 'eschreve worre. D'r was t'r ien, as-tie met z'n kammeraede 'n gleisje bier of 'n beetje ging neme, dan nam die 'n slokje en onderwl keek-tie naer 't plefond. "Waerom doe je dat ji?" "Benon, aars kik-ik te diep in 't gleisje." Jae, daer kozze z'n kammeraede niks teuge in brenge. 'IJ kos k 'n bietje kinderachtig teuge de kasteln zegge: " Ik wul 'n beetje 'ebbe voor ikke." "Dat zeg je 'iet goed", zee de kasteln,.....voor mn.." "D's k goed", zee die dan, "bedankt." Dan weer sting die mense ws te maeke, dat-tie z'n rste twie borrels ammaar wegkiepte. "Waerom doe je dat-tan?" "Omdat-te rste twie me iet smaeke." Op 'n aa're kr tikte de kasteln-'m op z'n schoer en zee: " D'r staet nog wat van je van de vorige week." "O, bewaer mar, non 'oof-ik iet mr, ik 'eb genog...", was z'n antwoord. Dat alles met 'n t'estreke gezicht. 'IJ 'iel van gezellig'd en laeter in z'n trouwe is tie voor z'n ge 'n caf begonne. Z'n vrouw wier daernae mankerende en lag vaek in de besstee. Ze kos wel in de zaek kikke, wat-t'r zich z ofspeulde; dus k 'oeveul gleisjies d'r man zellef tdronk. Mar daer 'a' die wat op 'evonne. In de linker'ook sting 'n taefeltje, dat ze net iet kos zien vant de besstee. Daer zat 's-aevens steevast 'n klant, die nog al wat beetjies bestelde en erreg praeterig was: over 't weer, over de visserij, over....non jae, noem mar op, 't was 'n gezellige snappert. De vrouw lag dan tevreeje in d'r bed en doch' 'oe laeter op de-aevend, 'oe schner vollek. In dut geval k an de-inkomste netuurlek. Dat-t'r man zellef praeterig was, d'-wis ze wel, mar dat-tie man, waer die teuge praete....k t'r ge man was..., dat wis ze 'iet. Ze kos ommers 'iet in de linker'ook kikke. Daer zat gien mens, mar 'ij zurregde, z al praetende, dat-tie onbespied, aerdig an z'n trekke kwam. En....praete dee die graeg. 'IJ 'a' dan k de b-naem van ... "De mondege". Nadruk verboden Immetje
...terug ...home Geplaatst op 30-11-2009 en 869 keer gelezen
Like dit 391 Liked