Z mar 'n praetje. N i e u w i g ' e d e..

Och, och, wat verandert 'r toch veul op en in ons lieve durrep. Neem non d'-gebouw van 't Leger des 'ls met al die leuke uisjies d'r om-'n. Alles weg, iet te gelve. In ien van die uisjies weunde Chiel Vink, 'n 'le lieve ouwe man. Z'n vrouw was al jaere dd, dus Chiel dee z'n 's-ouwetje zellef. Kraek en kraek 'elder was tie. Ammaar bezig m'-z'n 'uisje of mie scheepies in flesse maeke, d'-kos tie z mi. 'k zie 'm nog z voor me in z'n gestrpte boezeroen en 's Zundags 'n mi zwart pak. Chiel was mstal in 'n goeie lm, nit brommerig, ammaar tevreeje. Maer op 'n dag, toe'k 'n bakje bij d''m ging doen, was tie ten nde raed. "Wel pand, kom binne en kik 's", zee Chiel, " allemael schm." Jae, 'k zag 't. "Waer kompt al d'-schm vandaen?", vroog 'k. "O, 'ou je stil", jammerde Chiel, "al die nieuwig'ede; ik krg t'r wat van. De krui-jenier zee teuge me: dat m'-je neme, Chiel, Lodaline, daer gaet je 'uisje nog mr van glimme. Gi maer wat in 'n nemmer waeter en soppe maer! Z 'ezd, z 'edaen; ik 'n nemmer m'-waeter 'enome en 'n flinke scheut van d'-spul d'r in 'edaen en maer boene, maer kind, 't blf schme; 'k raek t'r van t me doen, alles schm en nog 's schm. Al die nieuwig'ede, d's vast iet goed voor de mense." Chiel z'n woorde komme nog vaek in me gedachte: al die nieuwig'ede. Chiel 'a' gelik en soms dan krg je wel 's 'n bietje 'mwee naer vrooger. Dan ken je nog 't beste naer de z gaen kikke, lekker zitte op 'n bankje op te dik. Dan zie je van die mie wolleke en as je goed kikt, zie je 'le landschoppe en dan valt 'r 'n licht op te golleve, z, dat te z van goud en zullever likt. Dan 'oor je dat rse van de z; je valt 'r bekant van in slaep. Dan proof je 't zout op je mond en 'n lekker briesje speult om je 'fd. De z., die d'r elleke dag is, altd dezellefde , maer toch ammaar aars, soms l rustig kabbelend, dan wat speulser m'-schmkoppe ( 'k mot weer an Chiel denke, al d'-schm.). Maer '-je wel-d'r-is 'e'oord, wat 'n machtig orkest t'r schl gaet? Oorverdvend en dan weer zacht rsend gelik 'n waeterval en wat zou je zegge van de kleurepracht, die ontstaet met te veranderinge van 't weer. 'k 'eb 'n kr de regebg 'ezien, daer sting ie ,z maer bve de z, as 'n belofte! Dan voel je je weer gelukkig. Ondanks alle nieuwig'ede blft te z bij Scheveninge' en Scheveninge bij de z. Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 09-04-2004 en 870 keer gelezen
Like dit 348 Liked