Z maer 'n praetje. Gaspenninge'

Somstij gebeurde 't dat 't'r 'n man bij me moeder in de kaemer zat met 'n grte vierkante lre tas, of gelek 'n soortement koffer. Dan 'a' die op taefel allemael klne brne pampiertjes en 'ij zat l vlug te telle. Wat zat tie te telle? Gaspenninge. 't was de gasmunte-meter-lichter en 'k keek m'ge t me 'fd, 'oe die man rolletjies maekte van die gaspenninge. Die verdwene dan in die grte koffer, z 'ezd. Maer 't aller leukste was, d'-me moeder geld berom kreeg, as ze veul gas 'a' 'ebrukt en dat 'a' ze nog-al-d'r-is , want ze 'iel van kokkerelle. As kindere vonne we 't 'n feest as de gasman 'eweest was (Je zee gien gasmunte-meter-lichter). Mn moeder gong, as tie weg was, naer 't 'ookje en dan koch' ze wat lekkers voor 's aevens bij 't bakje en effe gauw naer de slaeger voor 'n stikje 'artig. Toe'k wat grter wier, moch 'k me moeder 'ellepe deur gaspenninge in de gleuf van de meter te doen; 'k von dat leuk. Je kos met 't ingie al 'oore of ie vol raekte. Goed oplette of je de penning goed 'iel, want t'r was an de zkant 'n stikje t en zdoende paste 'ie precies in de meter. W'aa'ne k 'n lichtmeter; daer mos 'n zullevere gulde in, maer dat liet me moeder mij 'iet doen. Die gaspenninge, die zie 'k nog z voor me en 'k weet nog precies 'oeveul ze, in mn td, kostte: Ellef cent per stik. Jae, gaspenninge was geld, 'n le boel voor kindere, as je die staepeltjies op taefel zag staen. Z weet ik nog, d'k op 'n Vrdagmiddag zat te jengele om 'n kln poppetje, d'-was maer nege-en-twintig cente. Alle kindere 'aa'ne z'n poppetje. Ik netuurlek iet en maer krte. Of me moeder non zee : "Kind 'k 'eb 't iet; murrege kom'je vaeder ths met 't lnzakje, dan is 't Zaeterdagmiddag." " 'Ier", zee ze , "kik maer in me beurs, dan k'- je 't zien." Wat zag k? Gien geld?, Toch geldgaspenninge en 'k wier astrant en zee: "Moe j'eb wel geld, kik maer gaspenninge." "D's gien geld", zee me moeder. Maer 'k was iet van me stik te brenge. "Moe", begon 'k weer, "as 'k t'r drie berom breng naer de winkel, dan '-je drie en dorteg cent en 't poppetje is maer nege-en-twintig cent, dan '-je nog vier cente over.mag 'k moe?" 't mocht, maerm'-niemand over praete. "Nee moe", belfde ik. Nadruk verboden Immetje
...terug ...home Geplaatst op 07-06-2004 en 928 keer gelezen
Like dit 377 Liked