Z mar 'n praetje. Hom en Kuit...

Hom en Kuit Ammaar leuk, as je in 't durrep lpt, om bekende teuge te komme. Lest liep 'k Jan Kuit teuge 't lf; die 't vrooger nog bij me in de klas 'ezete. We raekte an de praet over 't ien en 't aar. Z verzuchte 'k teuge Jan: " 't is lang 'eleeje, d'-me vaeder voor koppelaers zurregde, non mot 'k naer 'n viswinkel om 'n paer bokkumpies." "Lekker Im", zee Jan, " 'n bokkumpje met 'n ommekantje." "Nien", zee 'k, we ete ze venaevend m'-krmege aerepels, d's 'n smul". Jae, d'-kos Jan z'n ge k nog 'euge van vrooger bij zn ouwers ths. "Weet je nog Jan", gong 'k vorder, d'-we 's winters 'n gekkte aerepel op te kachel leeje, dan kwamme d'r brne korsjies an. Dan 'olde we 'm t en dan 'n stikje rmbutter d'r in, dan at je bekant je vingers d'r bij op". "Jae en appeltjies smoore in de aslae, dan viele d'r van die 'te stikkies kl op". "Mens 'ou je stil, d'-vergeet je nit iet". Jan 'a' zin om deur te praete, maer 'k zee: " Jan 'k mot non vorder, aars staene me venaevend ier nog". De visboer 'a' mie bokkum 'egeve an me, ze leke wel goud, z lagge ze te glanze. Toe'k ze schn sting te maeke, kwamme d'r verscheiene gedachtes in me naer bve. Z t elleke Scheveninger wel-d'r-is 'e'oord: " Krg 't 'om, dan k'-je kuit schiete." Jae, as ordentelek mens, zee je z ies iet, maer 'e'oord 'ebbe we 't allemael wellus. Maer wat we op Scheveninge nog nit 'ebbe 'e'oord? (volleges mn, dan 'oor.), dat t'r 'n femilie weunt, die met t'r vn .. 'Om.'iette. Femilies Kuit 'ebbe we d'r genog, maer femilie 'Om, ik ken d'r gienien. 'k gae d'r toch 's naevraeg naer doen, d'-vin 'k wel leuk, of met aa're woorde: 'k mot t'r 'om of kuit van 'ebbe.! Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 13-08-2004 en 872 keer gelezen
Like dit 439 Liked