Z mar 'n praetje.

Mens, wat 'eb 't 'n moeite 'ekost om die van mn z vort te krge, dat-tie 's wat minder at en dronk. Iet dat-tie 'n veulvraet is, maer 'ij wier geweun te zwaer. As 'k zee: "Man je ben te dik", zee die: " Neen Im, 'k ben luchteg 'ebouwd." Of as z'n boezeroen te strek zat: " Wat krimp tat spul '.?" 't was wel slim 'ezd van d'm, maer 't was iet z. As 'k zee: " Zonde 'oor van al die mie brooke, die in de kast 'ange", liet tie me geweun klesse. Wel zee die : " Vrooger 'aa'ne de mense al die prebleme iet over dik zn of worre; me vaeder nam twie pollepels spekvet over z'n warrem ete en nae 'n bord aer'epels nam die nog 'n bordje krm met 'n stikje butter." "Jae man, maer die mense werrekte veul 'arder." "Je doe'-net of ik iet 'ard werrek." "Iet z 'ard as tie mense vrooger, 't leve was veul aars, veul 'arder. Neem non voor de vrouwe enkelt al de nemmers en tle; non benne ze van plestiek, maer toe wazze ze iet te tille en dan zat t'r nog niks in. De manne mosse zwoege en 't ienegste wat z'op te bien 'iel, was zwaer en vet ete". Maer die van mn gelfde 't wel. Nog 'n leste pging en jae..werendigraek. 'k 'oofde allien maer te zegge: " Zelle we, voor we m'-vekantie gaen nog effe naer Bal op te Wesdnweg om 'n paer nieuwe spulle voor je?" 'k weet tat ie 'n 'ekel 't an passe, dus ik kreeg as antwoord: "Im, 'k gae wat minder an doen?" Z 'ezd, z 'edaen. Mi of'eslankt, weg buk, gien spek over z'n boord. Mens, jaere jonger; 'ij was t'r zellef grs op, maer d'-mag k. Toe'-we in de vekantie an 'n taefeltje zatte met 'n paer mense, zee die van mn: " 'k gae 'n lekker bakje voor ons lange m'-wat t'r bij en straks 'n lekker glaesje bier." "J'eb gelik", zee 'k, " d'-k'-je non wel 'ebbe." Toe'-die z deur de zaek liep, zag 'k dat-tie z'n buk nog wat in'iel k. Z'n brook zat weer as gegote. As tie z daelek weer berom kompt, zel 'k -'t- 'm zegge, dat-tie d'r goed op staet. Maer, ..toe'die berom kwam, liep tie aars en keek k aars. "Wat zel d'r non an d'and weze?", vroog 'k me of. 'IJ zet 't blad m'-koffie en gebak op taefel en 'ij zt: " Toe'k an de bar op me beurt stong te wachte, 'aa'ne ze 't toevalleg over manne m'- dikke bukke en w'-denk je dat-tie vrouw achter de bar zt?" " 'Oe ken 'k tat wete?" Ze zt: " 'n man zonder buk is as te -'emel zonder starre.!" 'k doch: "O 'emel, weg alweer die goeie voornemes." Nadruk verboden Immetje. Spreukje. Nederig. As iemand in z'n leve Tot 'ger ampt is ver'eve Strekt 't z'n mens tot eer As tie nederig is 'ebleve. Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 08-11-2004 en 928 keer gelezen
Like dit 361 Liked