Z mar 'n praetje. Echo's

Me buurjongetje, Ernst-Jan, was bij me en 'ij vertelde 'onderd t over z'n zusje, wat nog 'ebore mos worre. Met 'n ws gezichje lee die me van alles t, 'oe 't allemael gaet en 'ij 'a' 't k over echo's. Dat 'a' die 'e'oord as-tie m'-z'n moeder meegong naer de dokter. Opiens zee ie: " Buurvrouw, '-jij k echo's 'e'oord van je broertjies en zusjies?" "Jae zeker", zee 'k, 'k zel 't je vertelle." 'Lang 'eleeje, toe'-de buurvrouw net z'n kln kindje was as jij, zatte we-op 'n aevend allemael bij mekander. Me moeder en me vaeder ieder an 'n kant van de kachel, die brandde z lekker, dat-tie rie kntjies 'a' en z'n zere mantel dich mos. Z'n 'oed lag op te kachelplaet, want op zn plaes sting de theepot met 'n mi riete 'engsel. We zatte z tusse onze ouwers in. Opiens vroog me broer:" 'Oe ben 'k gelek bij jlie 'ekomme?" Me moeder lee d'r brei-werrek weg en vertelde d'-ze, op 'n vrooge winter-ochend 'oorde tikke teuge 't raem en toe'-ze ging kikke, sting d'r 'n ievaer met 'n mi ge'aekt blauw dookje en daer zat 'n jongetje in. 'n paer jaer laeter op 'n zeumer-ochend wier d'r weer 'etikt en daer sting de-ge ievaer met 'n rose ge'aekt dookje en daer zat 'n msje in. Jaere laeter, 't was weer zeumer, 'ard tikke teuge de btedeur en jae 'oor, daer sting ie weer, non met 'n wat grter wit ge'aekt dookje en daer zatte de twielinge in. Mar daer schrok ik van, want..de twielinge kwamme nae mn..! " 'Oe ben IK tan bij jlie 'ekomme?', vroog 'k. Toe'-nam me vaeder 't woord. Jou-'eb 'k 'evonne. Op 'n ochend fietste 'k, 'l vroog, naer me werrek en daer 'oorde 'k zachies krte; 'k stapte van me fiets of en jae 'oor, tusse 't gras sting daer 'n pracht van 'n rie kl en daer in zat 'n baby met 'n wit 'empje an en 'n luur om. 't was 'n kln rond msje. Ze stak t'r arrempies naer me t; 'k 'eb t'r onder me jas 'estopt en gauw naer 's 'efietst. "Kik 's moeder, w-'k voor je 'eb mee'ebrocht!" "Was U blij?", vroog 'k an me moeder. "En of", zee ze. "Wat 'n geluk ' vae, d'-je me 'oorde en iet voorbij ben 'efietst." Toe'-keek 'k me broer en me zusjies an en zee: " Leuk , ik ben van vae " Kik, Ernst-Jan, d'-benne non mn echo's en tot op 'ede klinke ze nog deur Mar non gae 'k 'n lekkertje voor je lange." "Buurvrouw, as me zusje d'r is, m'-je twie lekkertjies geve, ien voor 'uur k." Gelukkig, kindere blve kindere, die echo zal wel blve klinke. Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 09-12-2004 en 936 keer gelezen
Like dit 380 Liked