Z maer 'n praetje. SMS-tael

dialect. SMS-tael. OEST Wel, wel, is tat non Schevenings tan Im?, zelle jlie je ofvraege. Benien, netuurlek iet; 'k 'eb k gien kou 'evattet. Wat voor taeltje is 't tan wel? Dat zel 'k jlie vertelle. 't isSMS-tael op z'n scherrempje van 'n mebieltje. As je bevoorbeeld iemand succes wul wense, mot je in SMS zegge: suc6, vorders iet. 't is , z ezd, 'n apart taeltje en daer is 'n reeje voor; z'n scherrempje is mar kln, wat zel't weze, drie bij vf centimeter, ken wat grter, mar goed op z'n kln oppervlak wulle de mense z veul mogelek vertelle. Kik, je zel kenne belle m' mekander en d' zie je teugewoordig k vaek op straet, maer dat 't 'n grt naedl, d' belle is peperdier. Die berichjes op tat petieterige scherrempje benne stikke goeiekper en mense ge, die gaen dan van alles verzinne. Wul je non wete 'oe of je vrindin 't maekt, zeg je dus iet " 'Oe maek je 't? of 'Oe is 't?" Neen:Oest..in SMS-tael dus. Dat 'a' je vrooger toch iet kenne denke, d' je met z'n ding in je zak lpt. Laet 'k is in d'ouwe td dke en m'opoe dan zien m' z'n apperaetje in d'r sniersgat *), achter d'r viskar en dan doende 'n 'aering schn te maeke voor 'n 'ongerige 'aegenees, die waetertandend staet toe te kikke. Daer 'oor je op iene 'n paer tne van 't Scheveningse vollekslied en opoe "Ogenblikje meneer" en staet effe laeter druk te kalle met 'n geblokte keuke'dook om d'r mebieltje 'ewonne, aars zit-tie onder. 't gesprek of'elpe, 't apperaet weer in d'r sniersgat en opoe pak te draed weer op: "Kik 's meneer, 'ier staet 'n schaeltje met uitjies, daer mag U ien kr d'aering inwentele." De man slaet te 'aering van links naer rechs deur d'uie en mr as te 'elleft valt t'r weer of. 'Oe mot tat non? 'IJ mag ien kr., mar daer komp tkomst voor de man. t opoe's sniersgat klinkt weer 't begin van 't Scheveningse volkslied, dus opoe mos weer staen klesse en de 'aegenees zwaaide z'n of'e'apte 'aering nog d'r 's flink deur de schael met uie. "Doe mn nog mar 'n 'aering, vrouw", zee de man en opoe weer an de slag. Toe' de man weg was doch opoe : effe die van mn 'n berich'je stiere dat-tie al vast 't ete op 't vier ken zette, want opa 'a' k 'n mebieltje in z'n klepbrook **)zitte. Opoe indigt in d'r geweune spraek vaek met seluutjies., mar in de SMS-tael m' ..slu. Neen, non 'k 't z bekik, d' past iet in d'ouwe td. Nadruk verboden Immetje *) opening in een kledingstuk;de rok behorend tot de Scheveningse klederdracht heeft twee snieren op zij om uit de witte zak, die onder de rok om de taille wordt gedragen iets te voorschijn te halen (bv. geld, zakdoek) **) een broek met een klep. Vertaalt OEST.. "Wel, wel is dat nu Schevenings, Emmie?" zullen jullie je afvragen. Welnee, natuurlijk niet; ik heb ook geen kou gevat. Wat voor een taaltje is dat dan wel? Dat zal ik jullie vertellen. Het is..SMS-taal op zo'n schermpje van een mobieltje. Wanneer je bevoorbeeld iemand succes wil wensen, moet je in SMS zeggen suc6, anders niet. Het is, zo gezegd, een apart taaltje en daar is een reden voor. Zo'n schermpje is maar klein, wat zal het zijn, drie bij vijf centimeter, misschien wat groter, maar goed op zo'n klein oppervlak willen de mensen zoveel mogelijk vertellen. Kijk, je kunt bellen met elkaar en dat zie je tegenwoordig veel ook op straat, maar dat heeft een groot nadeel, dat bellen is peperduur. Die berichtjes op dat kleine schermpje zijn stukken goedkoper, en zo zijn mensen, ze gaan dan van alles verzinnen. Wil je nu weten hoe of je vriendin het maakt,zeg je dus niet "Hoe maak je het? of Hoe is het? Neen..Oest.in SMS-taal dus. Dat had je vroeger toch niet kunnen denken, dat je met zo'n ding in je zak loopt. Laat ik eens in de ouwe tijd duiken en dan mijn opoe zien met zo'n apperaatje in d'r sniersgat*), achter haar viskar en dan bezig een haring schoon te maken voor een hongerige Hagenees, die watertandend staat toe te kijken. Daar hoor je op eens een paar tonen van het Scheveningse volkslied en opoe "Ogenblikje meneer" en zij staat even later druk te praten, met een geblokte keukendoek om haar mobieltje gewonden, anders zit hij onder. Het gesprek afgelopen, het apparaat weer in haar sniersgat en opoe pakt de draad weer op: " Kijk eens meneer, hier staat een schaaltje met uitjes, daar mag U n keer de haring in wentelen". De man slaat de haring van links naar rechts door de uien en meer dan de helft valt er weer af. Hoe moet dat nu? Hij mag n keer., maar daar komt uitkomst voor de man. Uit opoe's sniersgat klinkt weer het begin van het Schevenings volkslied, dus opoe moest weer staan praten en de Hagenees zwaaide zijn afgehapte haring nog eens flink door de schaal met uien. "Doe mij nog maar een haring, vrouw", zei de man en opoe weer aan de slag. Toen de man weg was dacht opoe: even 'die van mij' (even mijn man) een berichtje sturen dat hij al vast het eten op het vuur kan zetten, want opa had ook een mobieltje in zijn klepbroek zitten. Opoe eindigt in haar gewone spraak meestal metsaluutjes, maar in de SMS-taal met slu. Nee, nu ik het zo bekijk, dat past niet in de oude tijd.. Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 23-01-2005 en 933 keer gelezen
Like dit 413 Liked