Z mar 'n praetje. Brd bakke en snij-je

" Ien flt asjeblieft, ien vloer-, twie 'alleve boere-, 'n tger-, 'n panda-, 'n plaet-, 'n stok-, 'n waeter-, ien mellek-!" Die wazze allemael v r me en toe' was ik an de beurt. " 'n kesino-." De juffrouw lee-'m onder de snij-mesjiene, mar 'k zee:.. " iet snij-je." "Wul je 'm dan z meeneme, ongesneeje?"" Jae, d'- wul 'k". "Mar d'- ken toch iet", zee de juffrouw. " 'Oez ken dat iet?", vroog 'k en wier narreg. "As je zellef je brd snd krg je 'iet van die dunne sneetjies", zee de juffrouw nuffeg. "Z", zee 'k, wie zt tat, 'k zel U 's wat vertelle, 'k snij me-ommekantjies z dik en dun as 'k zellef wul. Je ken van mn 'n twie-'ans ommekantje krge, dat snij 'k z voor je". "Wat is tat?", vroog ze. "D-s 'n ommekantje, z dun, d'-je 'm met twie 'ande mot vas'ouwe". Ze keek me an met 'n paer ge, z grt as schteltjies. Me brd pakte ze in 'n stikje pampier, gien plestiekzak en ze was wat blij d-'k te winkel t ging. D's teugewoordeg toch erreg, datte ze 't raer vinne as je zellef je brd sndt. Me moeder zou d'r ore iet gelve, je brd iet zellef snij-je, gien baes ver je brd? Kik, z as vrouwe vrooger vaek zellef t'r brd bakte, d'-'oof iet mr z ndeg, 'oewel 't wel gezelleg was. Me-opoe 'a' 'n zwarte zere pan, daer bakte ze 'n mi rond brd in en dan rk 't z lekker deur 't 's. As ze dan k nog soep an 't trekke was, dan kos te gezelleg'd iet op. Opoe snee zellef netuurlek k t'r bd, mar as 'k rlek mot zegge, 'k von 't wel 'n beetje gevaerlek. Ze nam 't ronde brd en d'-dee ze teuge d'r borst en z snee ze de-ommekantjies d'r of en bekant net z vlug as non 'n snij-mesjiene. Lekker 'oor, z'n vors ommekantje m'-dik rmbutter. Margerine 'a' opoe nit. Ze zee dat 't butter van de Saetan was, d'-kos iet goed weze. Dik brne basterd t'r op en mar smulle. Me moeder bakte k wel-d'r-is brd, mar dan in vorreme, die al 'n brdmedel 'aa'ne. Ze 'a' 'n ronde brdplank, waer met t'esneeje letters op sting : " Geef ons 'ede ons daegeleks brd." Met 'n butter-spaedeltje van 'out, d'-ze nat maekte, kos ze feguurtjies maeke van butter. Zij gebrukte tusse deur wel margerine en toe'k zee d'- opoe dat butter van de saetan von', zee me moeder: " Och, opoe is nog ouwerwes!" Mar 'k weet zeker, over ien ding zouwe me moeder en me-opoe 't met me iens weze: ze zouwe 't k iet gek vinne, d'-je zellef je ommekantjies wul snij-je, dus. .datte ze 't teugewoordeg wel brn bakke!

Vertaald

Brood bakken en snijden. "En fluit- alstublieft, n vloer-, twee halve boeren-, een tijger-, een panda-, een plaat-, een stok-, een water-, n melk-.! Die waren allemaal vr me en toen was ik aan de beurt. "En casino-." De juffrouw lag hem onder de snijmachine, maar ik zei:."Niet snijden". "Wil je hem dan zo meenemen, ongesneden?" "Ja, dat wil ik". "Maar dat kan toch niet", zei de verkoopster. "Hoezo kan dat niet?", vroeg ik en ik werd kwaad. "Als je zelf je brood snijdt, krijg je niet van die dunne sneetjes", zei de verkoopster nuffig. "Zo", zei ik, " wie zegt dat? Ik zal U eens wat vertellen, ik snij mijn boterhammen zo dik en zo dun als ik zelf wil. Je kunt van mij een twee-hands boterham krijgen, die snij ik zo voor je." "Wat is dat?", vroeg ze. "Dat is een boterham, zo dun, dat je hem met twee handen moet vasthouden." Ze keek me aan met een paar ogen, zo groot als schoteltjes. Mijn brood pakte ze in een stukje papier, geen plastic zak en ze was blij, dat ik de winkel uit ging. Dat is tegenwoordig toch erg, dat men het raar vindt wanneer je zelf je brood snijdt. Mijn moeder zou haar oren niet geloven, je brood niet zelf snijden; geen baas over je brood? Kijk, zo als de vrouwen vaak vroeger zelf brood bakten, dat hoeft niet meer zo nodig, hoewel het wel gezellig was. Mijn opoe had een zwarte ijzeren pan, daar bakte ze een mooi rond brood in en dan rook het zo lekker door het huis. Als ze dan ook nog soep aan het trekken was, dan kon de gezelligheid niet op. Opoe sneed natuurlijk ook zelf haar brood, maar als ik eerlijk moet zeggen, ik vond het wel een beetje gevaarlijk. Ze nam het ronde brood en dat deed ze tegen haar borst en zo sneed ze de boterhammen er af en bijna net zo vlug als nu een snijmachine. Lekker hoor, zo'n verse boterham met dik roomboter. Margarine had opoe nooit. Ze zei dat dat boter van de duivel was, dat kon niet goed zijn. Dik bruine basterdsuiker er op en maar smullen. Mijn moeder bakte ook wel eens brood, maar dan in vormen, die al een broodmodel hadden. Ze had een ronde broodplank, waar met uitgesneden letters op stond: "Geef ons heden ons dagelijks brood." Met een botervorkje van hout, dat ze nat maakte, kon ze figuurtjes maken van boter. Zij gebruikte zo af en toe wel margarine en toen ik zei dat opoe dat boter van de duivel vond, zei mijn moeder: "Och, opoe is nog ouderwets!" Maar ik weet zeker, over n ding zouden mijn moeder en mijn opoe het met mij eens zijn: ze zouden het ook niet gek vinden, dat je zelf je boterhammen wilt snijden, dus.. dat ze het tegenwoordig wel bruin bakken!
Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 11-04-2005 en 871 keer gelezen
Like dit 392 Liked