Erinneringe an De Straet

De Keizerstraat, de hoofdstraat van Scheveningen) (zie voor het nederlands: Herinneringen van Immetje aan de Straat) (zie ook boekje impressies van Immetje en bulletin museum) As je van de Drgersdik of, linksof slaet Begint gelek al 'n bietje de Straet. Kik, 'ier 'a' je vrooger Palthe op te 'ook I Daer stmde ze je jas, je vest en je brook. Vlak t'r-naest 'a' je Willems, van brd en gebak Effe vorderop zat groenteboer Bas Langerak, Daer liepe we vaek nae schooltd effe 'n En klauwde dan 'n appel of 'n winterpeen. De mellekinrichting was gezellig en wat toe' nog kos t 'n 'oute ton koch je de goeie butter los Ies vorder benne me inmiddels beland Bij 't depot van d'Aegse krant. As we z, op ons gemakje, ons of laete zakke, rukke we dat Max de waefels brn staet te bakke. De winkel van de Gruyter, die moch t'r k zn De koffiebntjies maelde ze voor niks van grof tot fn. Op de beste schoene kos je lpe, Die mos je dan wel bij Medern kpe. Bata, Schoep en de Kaplaers wazze k iet slecht Daer kos je voor schoene, toffels en laerze k terecht. Om 's'oudeleke spulle gong je naer Alex de Wind 't was k gelik de speulgoedzaek voor ellek kind. Daer kochte we knikkers, tolle of 'n pop Bij Katjang en de Kilowinkel kleefstokke en drop Bij Wullem in z'n winkeltje was 't 'elder en fris 'IJ verkoch'te fnste paeling en de beste vis. Bij Zandberge' koch je mie blomme per bos, Voor gouwe en zullevere jewle gong je naer de Mos 'A' me vaeder 'n put ndig of 'n 'oed d' wier 'ekocht bij Susan, die allien was goed. Apotheek De 'IJer 'a' pille om je te geneze van Ameronge, die zurregde voor 't leze. Wat k veul indruk op je kos maeke Wazze die prachtige banketbakkerszaeke, Osse, Flick,van de Ree, Budding, ze wisse van wante z'aa'ne dan k 'n kring van tevreeje klante. Zaeterdags mos je naer de Scheepvaert gaen Daer kwamme d'ongepelde mangele vandaen Soms mos me moeder k bij Richters zn Voor 'n advecaetje of 'n flesje wn. De slaegers 'aa'ne stik voor stik kwalitt Ze stonge voor d'r taek in die goeie ouwe td As je gien geld 'a' om 'n nieuwe fiets te kpe 'uurde je d'r ien bij Knoester, dus 'oofde j'iet te lpe. Was t'r 'n boezeroen ndig,'n schort , gestreept of gert, Dan was ien van de beste winkels de Voort Bij Bronsveld verkochtte z'k kostelek goed As kind mos je 'n vsje maeke, 'aa'ne ze gelik de maet van je voet. Je 'a' in de Straet 'n ouwerwesse drgisterij 'lemael compleet met 'n gaepert t'r bij Kraemer verkoch' souveniers en alle soorte tasse D'r naest was 'n kapper, waer je je 'aer kos laete wasse. In de veule cafees kos je-op je gezond'd klinke bij de Sierkan 'n glas mellek voor je gezond'd drinke. Lang was t'r 'n winkeltje voor stoffe, gaere' en band 'n segaerewinkel d'r naest en ien an d'overkant. Waer 'k, as kind, vaek naer binne 'eb staen glure Was tie prach'zaek, met al die spiegels, van Buuren W'aa'ne k in de Straet twie foto-zaeke Daer liet je-of en toe 'n kiekje maeke. Bij Buis koch je taefels, stoele en 'n bed, Gordne, linoleum en 'n karpet. Brille wazze d'r met-te miste monture k 'le leuke voor de zonne'ure. De zvelwinkel van Ros was ieder de baes, Die verkoch' werkelek de lekkerste kaes Daer kos Simon de Wit iet teuge op Bij Hus Carelse koch je laeter Tip-Top De Straet t k veul 'istorische gebouwe Vrooger d' grte 's met tie ouwe manne en vrouwe. De Scheveningse krant voelde z'n ge 'ier k ths k toe' al versprde ze de krant voor niks 's an 's. Ien gebouw motte we lof toezinge D's 't gebouw van de Christeleke jongelinge In de geschiedenis staet 't " koninklek" te book Daer kwam ommers de Prins van Oranje op bezook D'r benne veul 'oge liede deur de Straet 'egaen 'l lang 'elje 'ebbe d'r zellevers fieles 'estaen d' was deur de rijtge van de rikke, die naer de Schevelingse vfling kwamme kikke. D'r was dus van alles te kp in de Straet Vaek gepaerd m'-gezellige praet. Veul zaeke-mense 'ebbe d'r waer 'ier verslete t te-ouwe td benne veul naeme vergete De-ouwe glorie is 'laes vergaen Dat 't te tand des tds 'edaen Mar ies t te oud'd blft alle bekoren D's de-Ouwe Kerrek, m'-z'n vertrouwde toren. Die blft bestaen, zeker en gewis Nog ammaer wst z'ons 'oe laet 't is. En uwe 'eleeje was deur onze voorouwers al beraemd We 'ouwe de kerrek in de midde zas ons betaemd. Dut gedicht gaet over lang 'eleeje De nieuwe td dee daernae z'n intreeje En maekte alles aars in de oer-ouwe straet, Mar op fundemente van weleer , zas 't altd gaet.

Vertaald

Herinneringen van Immetje aan "de Straat" . Nederlands Dat alles verandert in het leven, is zo klaar als een klontje.Maar hoe het vroeger was, weet lang niet iedereen zich te herinneren.Daarom heeft Immetje haar herinneringen over het winkelgebied in Scheveningen-Dorp nog eens op papier gezet. De Keizerstraat, de hoofdstraat werd vroeger De Straat genoemd. Zowel in het Nederlands, als in het dialekt. (Zie voor dialekt 'Erinneringe an de Straet") De Straat. Wanneer je vanaf de Drogersdijk linksaf slaat begint eigenlijk al de Straat Kijk,hier had je vroeger Palthe op de hoek Daar stoomde men z'n jas z'n vest en z'n broek. Direct er naast was Willems, van brood en gebak Even verder was de groentewinkel Bas Langerak Daar liepen we meestal na schooltijd even heen en pikten dan een appel of een winterpeen. De melkinrichting was gezellig en wat toen nog kon 'goeie' boter, los kopen uit een houten ton Iets verder zijn we inmiddels aangeland bij het depot van de Haagsche courant. Op heel goede schoenen kon je lopen die moest men wel bij Modern kopen Bata, Schoep en de Kaplaars waren ook niet slecht Daar kon je voor schoenen, pantoffels en laarzen terecht. Voor huishoudelijke artikelen ging men naar Alex de Wind Het was tevens de speelgoedzaak voor elk kind Daar kochten we knikkers, tollen of een pop Bij Katjang en de Kilowinkel, kleefstokken en drop Bij Willem in zijn winkeltje was het helder en fris Hij verkocht de fijnste paling en de beste vis. Bij Zandbergen kocht men mooie bloemen per bos Voor gouden en zilveren juwelen ging men naar de Mos. Hadden mannen een pet nodig of een hoed dan ging men naar Susan, die alleen was goed. Apotheek den Heijer had pillen om te genezen van Amerongen zorgde voor het lezen. Wat ook veel indruk op ons kon maken waren de prachtige banketbakkers-zaken Osse, Flick, van de Ree, Budding, die wisten van wanten zij hadden dan ook een kring van tevreden klanten. Zaterdags moest men naar de Scheepvaart gaan daar kwamen de ongepelde pinda's vandaan. Soms moest mijn moeder ook bij Richters zijn voor een advocaatje of een flesje wijn. Zie -2- -2- De slagers hadden stuk voor stuk kwaliteit Ze stonden voor hun taaak in die goeie oude tijd. Wanneer je geen geld had een nieuwe fiets te kopen huurde je er n bij Knoester, behoefde je niet te lopen. Was er een hemd nodig, een schort, gestreept of geruit Dan was n van de beste winkels de Vooruit. Bij Bronsveld verkocht men kostelijk goed Kinderen moesten een vuistje maken, voor de maat van je voet. Je had in de Straat een ouderwetse drogisterij helemaal compleet met een gapert er bij Kramer verkocht souveniers en een sortering tassen Daar naast een kapper, waar men z'n haar kon laten wassen'. In de vele caf's werd op je gezondheid geklonken Bij de Sierkan een glas melk voor je gezondheid gedronken Er was lang een winkel voor stoffen, garen en band, een sigarenwinkel er naast en n aan de overkant. Waar ik, als kind, vaak naar binnen heb staan gluren was die prachtige zaak, met spiegels, van Buuren, Er waren in de Straat ook twee fotozaken Daar liet men af en toe een foto maken. Bij Buis kocht men tafels, stoelen en een bed, gordijnen, linoleum en een karpet Brillen waren er met de mooiste monturen Ook gekleurd voor de zonne-uren. De zuivelwinkel van Ros was ieder de baas, Hier verkocht men werkelijk de lekkerste kaas, daar kon Simon de Wit niet tegen op Bij Hus Carelse verkocht men later Tip-Top De Straat had ook veel historische gebouwen Vroeger dat grote huis met 'oude mannen en vrouwen' De Scheveningsche Courant voelde zich hier ook thuis Ook toen al verspreidde men de krant huis aan huis. En gebouw moeten we lof toezingen Dat is het gebouw van de Christelijke Jongelinge In de geschiedenis staat het "koninklijk" te boek Daar kwam immers de Prins van Oranje op bezoek. Er zijn veel hoge lieden door de Straat gegaan Heel lang geleden hebben er al files gestaan dat kwam door de rijtuigen van de rijken die naar de Scheveningse vijfling kwamen kijken. Zie -3- -3- Er was dus van alles te doen in de Straat Meestal gepaard met gezellige praat Veel zakenmensen hebben hun waar hier gesleten Uit de oude tijd zijn veel namen vergeten De oude glorie is helaas vergaan Dat heeft de tand des tijds gedaan Maar iets uit de oudheid blijft allen bekoren Dat is de Oude Kerk met z'n vertrouwde toren. Die blijft bestaan, zeker en gewis Nog altijd wijst ze ons hoe laat het is En eeuwen geleden was door voorouders reeds beraamd We houden de kerk in het midden, zoals het betaamd. Dit gedicht gaat over lang geleden de nieuwe tijd deed daarna z'n intrede waardoor er veel veranderde in de oer-oude straat Maar... op de fundamenten van weleer, zoals het altijd gaat.
Nadrukverboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 10-11-2006 en 939 keer gelezen
Like dit 468 Liked