IMMETJE OVER KORSEMES 1933 en 1934 ('n waer ver'ael)

Korsemes 1933.

Gien Korsbm, gien feestverlichting, gien Kors-dinee. Allieneg 't schnsel van de peterolie-lamp verlichtte de-'skaemer. Zacht snort te kachel. Vaeder Mink en moeder Sofie praete mekander moed in: "Warrem en gezelleg zelle we 't met te Korsemes wel 'ebbe; we gaene met-te kindere lekker kuiere naer de-eendjiesvver; 'n paer ommekantjies om an de-eendjies te voere 'ebbe-me nog wel en de kindere doene me d'r 'n grt plezier mee en 's-aeves lees 'k ze 'n ver'aeltje voor. Twiede Korsdag is t'r 'n Korsviering van de Zundagschool, daer krge ze wel 'n kookje en wat snoop en somtije nog wel-d'r-is 'n appelesien. Daer motte ze 't tan mar mee doen, 't is iet aars. Overal is t'r arremoei en ellende, we magge iet klaege; d'r benne mense, die 't veul en veul erreger 'ebbe, wij 'ebbe nog 'n volle buk en 'n warreme kachel.." Z zatte ze teuge mekander an te praete. -- -- -- -- -- -- -- -- 'T was 'n kouwe winter m'-vaek 'n scharrepe stewind. Effe nae Korsemes liep Mink op te 'Aeringkaede in Scheveninge. 't vroor nog ammaar dat 't kraekte en d'r was gien mens te zien op straet, be'alleve ien man, die daer 'l nerveus 'n en weer liep. Al gauw bleek wat t'r an de 'and was. 'n jacht'ond van de man was 't s op'elpe en onder 'n sschots verdwene. D'r was 'n dag tevore nog 'n schip deur 't kenael 'evaere. Zonder z'n ge 'n geblik te bedenke, dee Mink z'n overjas t, dook 't skouwe waeter in en 'aelde de-'ond op 't drge. De-genaer wis iet 'oe te bedanke en zurregde d'r voor dat Mink gauw ths kwam, gaf-'m de raed vlug z'n bed in te krpe en belfde nog ies van d'm te laete 'ore. - - - - - - - - - - - - - Nog gien uur laeter wier d'r 'ebeld en .wier d'r 'n grte maa bezurregd, waer van alles in zat, wat mar an 'eerlek'ede te bedenke was. 'n paer daege d'r nae kreeg Mink bezook van 'n daeme van 'de Dierebescherreming'. Die vertelde-'m dat-t'r 'n girorekening voor d'm was 'eopend, waer dierevrinde t 'l Nederland geld kozze storte. 'IJ wis iet wat tie 'oorde toe'-die bemork dat 't redde van 'n 'ond krante-nieuws was 'eworre. 'n longontstekking 'iel Mink 'n paer daege in bed, mar al gauw was-tie weer kerngezond, waernae die flink in 't zonnetje wier 'ezettet. An 'em wier 'n medaille t'erkt, 'ij kreeg 'n envelop met in'oud en in 'n toespraek wier teves 'emeld, dat Mink k veule menseleves 'a' 'ered..! k tat kwam allemael in de krant.

K o r s f e e s t 1 9 3 4

De dag voor Korsemes wier d'r 'n prachtege Korsbm bezurregd. Effe laeter: dze m'-Korsslingers, balle, verscheiene spulletjies om in de bm te 'ange. De post bracht staepels gelukwense voor de kommede feestdaege en 't nieuwe jaer. De ganse dag was 't 'n komme en gaen van leveranciers. Maa-'s m'-flesse wn en bschoppe, prachtege kleere voor 't 'le gezin.. 't kole'ok wier tot te nok toe 'evuld en voor 't ferns in de keuke sting moeder Sofie 'eerlek'ede klaer te maeke voor de gaste, die op rste Korsdag wazze t'endegd. De gulle gaeve bleve binnestrme en Mink en Sofie wisse iet aars te doen as k mar voor Korsman te gaen speule. Alle bure dlde mee in de overvloed, die deuze Korstd brocht voor de moedege redder van 'n 'ond..........! De mense raekte iet t'epraetet. Zveul luxe dinge, d'-wazze ze-'iet geweun. Op Korstaevend 'oofde de gerdne iet dicht. Op 'n schep kole 'oofde iet 'ekeke te worre. De bure kozze meegeniete van de straelende verlichte bm. Ieder kreeg ies van de warremte en de lichies weerkaetste in veule blije ge. "Wat 'n mie Korst, 't lik benae wel 'n sprookje", zeeje de mense teuge mekander. Voor 't gezin van de redder is dat sprookje tot in lengte van daege z'n invloed blve be'ouwe. Arremoei, werrekels'd, 't was voor goed voorbij. Daer zurregde de kring van rikke dierevrinde voor. D'r was an niks mr gebrek. Korsfeest 1934 was dus 'n onvergeteleke Korsemes. - - - - - - - - - - - -- - - - -- - Bvestaend ver'ael is 'n waer ver'ael, dat in belangrikke maete bepaelend is 'eweest voor mn vordere leve, want.. 't was mn vaeder, die onder die sschotse dook om die jacht'ond te redde. De genaer van de jacht'ond was 'n belangrik persoon ( t te kringe van Prins 'Endrik). Destds lag ik nog in de wieg, mar veule van die toen ontstaene vrienschappe met me-ouwers, 'ebbe k mn leve starrek bepaeld. Ik ben, as 't waere, mede deur ze op'evoed en met sommegte - veule benne inmiddels overleeje - 'eb 'k tot op' ede nog 'n 'l fn kontakt.
Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 04-12-2006 en 872 keer gelezen
Like dit 402 Liked