Spionageloggers. deel 4

Verantwoording

De onderstaande negen artikelen over ‘Spionageloggers’ zijn vrijwel geheel tot stand gekomen door gebruik te maken van materiaal, afkomstig uit inventarissen en dossiers van het Nationaal Archief te Den Haag. Ik ben het Archief en zijn medewerk(st)ers bijzonder dankbaar voor de voortvarende wijze waarop zij vele maanden hun medewerking aan mij hebben verleend. Een compliment is hier geheel op zijn plaats.
Voorts werden aanvullende gegevens verkregen door middel van interviews met – meest hoogbejaarde – nabestaanden van betrokkenen, met oud-werknemers en familie van reders en met – eveneens hoogbejaarde – oud-vissers. Daarnaast kon gebruik worden gemaakt van materiaal, aangetroffen bij de diverse Kamers van Koophandel en van gegevens op de site van het Haags Gemeentearchief. De Gemeenten Appingedam en Velzen waren mij ter wille evenals de Werkgroep-Kriegsmarine en enige Duitse instituten en archieven. Tot slot – en dit niet in het minst – dank aan díé relaties en oud-plaatsgenoten die mij vanuit hun privéverzamelingen aanvullend materiaal konden aanreiken of mij vanuit de bij hen aanwezige kennis nader konden informeren. Het onderzoek wordt vervolgd.
© Piet Spaans 2011 historisch publicist en auteur Den Haag Holland http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Spaans
<< Vorige
...home Geplaatst op 24-09-2011 en 1692 keer gelezen Like dit 530 Liked