Poezie-album

'T is iet me geweunte……. Mar van de week zat-ik in die van mên z'n stoel. Zô'n grôte lêre, met van die arremleuninge. Opiens schôt-t'r 'n vorsje in me gedachte ût me poesie-album. 't gaet as vollegt: As je laeter as grôt-mama zit in de stoel van grôt-papa denk dan iens met blij-je zin an je-ouwe schoolvriendin. Toe'-ze dat in me-album schreef, 'ebbe we zitte schaeterlache. We zagge 't al voor ons: …..opoe en opa. We-'aa'ne *) geniens 'n idee mè'-wat voor 'n man we zouwe trouwe en of we wel zouwe trouwe. Dà'-lag allemael nog voor ons verborrege in de vorre toekomst. As kind 'è-je ommers gien besef van têd. Je leeft met-te dag en zô'n dag ken in 'n kinderleve 'êl lang weze. Dat-te têd vliegt, dà'-zee je niks. Ik 'eb 't album 'epakt en wat me-opviel, wazze die môie pleitjies, die me vrindinne d'r in 'aa'ne 'eplakt. 'N rûker setêne blomme, 'n geborduurde maa **) met appele en pere. Waer 'aa'ne ze die vandaen? Ze wazze toe' iet te kôp. Bôve de gedichies staet naemelek vaek de daetum, oktober 1944, november 1944 en ze beginne ôk allemael netjies bove an 't bleitje "s-Gravenhage" te schrêve. We weunde dus in de-'Aeg (ge-evecueerd) en onder de naeme van me vrindinne benne veul Scheveningse: Adrie Bal, Tinie Taal, Leunie Kulk, Annie de Jager, Aagje Overduin, Minie Bal, Annie Taal, Japie Ros, Rika Dijkhuizen, Nellie Roos, Jopie Hus, Immetje v.d.Toorn, Tonnie de Ruiter, Annie van Tuyl. Veule van ons zatte in de-'Aeg toch allemael bij mekander en dat-t'r 'n 'ongerwinter an kwam, daer 'aa'ne we as kind gien bô'schop an. Veuls te druk met aa're dinge, zôas zô'n poesie-album. Temet ***)op ellek bleitje staet of ik ze iet wul vergete. D'r benne d'r ôk, die schreve op wat voor 'n daetum ze in de wieg benne 'esmete. Dat mot netuurlek rême op iet vergete. In zô'n album speult tat klêne blommetje - vergeet me nietje - 'n grôte rol; 't kompt benae op elleke bladzij voor. Non is 't me gelukt, onder beuke en onder linde 'eb-ik 't klêne blompje kenne vinde dà'-me toeroopt ût 'n vor verschiet me-ouwe schoolvrindinne, ik vergeet jûlie 'iet. Mên vrindin, Annie van Tuyl, die mên toe'- vroog of ik laeter as grôt-mama in de stoel van grôt-papa an d'r wulde denke 'eb-ik 'iermee non antwoord 'egeve. *)hadden **) mand ***) bijna Nadruk verboden Immetje
...terug ...home Geplaatst op 11-11-2008 en 1310 keer gelezen
Like dit 855 Liked