Zô mar ‘n preitje Bijnamen- Bênaeme

Ben- je d’r ien van ‘t Bul’ondje, de Roepet of van Bolle Bet? De Glaeze buk, de Faks, de Knurrek, de Wikkel of de Tet? De Lor, de Pettespringer, de Kousedanser, de Fluks of Plûm? De Poppetjiesmaeker, de Kielos, Fransman, de Tul, de Prûm? ‘t Grôte Korsjak, de Put, Blauwtjies, de Klors of de Segaer? Brûne cent. de Klut, de Dûnkat, ‘t Aepje, Aai Bos’aer? Pikkedraed, Stouwwout, Drie Piet, Bokkum en de Kogel? De Krokus, de-Ienarrem, Blommetje, de Klêne of de Grôte Vogel? ‘t ‘ûs’ouwetje, Aai Piete, Kuteka, ‘t Snûtje, de Grannedier? Eutesreut, ‘t ‘Aezeboutje, Kachelblok, Krepele Zier? Kar en Paerd, Starreke Jasse, Kokebak, de Kroot, de Mof? De Tap, Pekel’aering. de Schar, de Bolk, de Kaemerslof? De Vlês’ouwer, Peen en Peule, Krêt in me Zak, Bôze Snee? Stinkei, de Kiet, de Rêst, de Pokneus en de Blikke dominee? De-êuwige Bidder, Gijs van Baatjies, de Bok, de Bul, Sliknat? ‘Oblokkegezicht, Lachende (G)ebore, Kam in ‘t ‘Aer en Eendegat? ‘t Aeventuur, Wullefie, Brôdzak, Peut, de Kip, de Gêt? Koekeroe, de Krabbe, Kooltje, ‘Emelekikkert en Wês’êd? Kannebrouw, Êsnek, Zalpje, Gouwering, de Kadet? Sukker, Pannevis, de Klonter, Kloentje rôie naaisajet? Moch je ien van deuze naeme dreege…. zeker en gewis dat je komof in oorsprong Scheveninge’ is. Non ‘oor ik jûlie zegge: “Im, dat-‘è je leuk ‘eknêsd, mar van al die bij-naeme ‘ebbe we toch ‘n grôtere lêst…… Jae, d’r benne veul mêr naeme in ons aedelek bestand, mar menselief, dan beslae ik ‘êl “De Scheveningsche Courant” Veul aa’re naeme, die benne ôk wat algemien en vin je dus iet op Scheveninge’ allien en êrlek ‘ezêd, sommegte vin ik toch te plat ik voor mên…….zô is ‘t zat. Nadruk verboden Immetje
...terug ...home Geplaatst op 04-08-2010 en 1796 keer gelezen
Like dit 842 Liked