SCHEVENINGSE BURGEMEESTERSVERKIEZIINGEN 2010

Het is het jaar 2010,

Scheveningen is naar model van het Masterplan Scheveningen-kuststrook zo goed als afgebouwd. Bij het Noorderhavenhoofd is een prachtig hotel, van een Spaanse architect verrezen. Het voormalige kantoor van Rijkswaterstaat, waar tot 2006 het Yoegoslavie-tribunaal in was gehuisvest, is omgebouwd tot een complex van luxe appartementen. De kop van de Keizerstraat is door een Engelse architect verbouwd tot een mooie verbinding tussen Scheveningen-bad, Scheveningen-dorp en het Havengebied. Het monument van de Scheveningse vissersvrouw kijkt nog steeds fier over de zee uit. De Keizerstraat is wandelpromenade geworden met vele leuke terrasjes en de lokale middenstand is uitgebreid met twee Turkse bakkers een Marokkaans eetcafé en een visspeciaalzaak. Op de plaats waar de Nieuwe Kerk en het voormalige stadsdeelkantoor Scheveningen in de Duinstraat hebben gestaan is eindelijk een cultureel centrum voor Scheveningen gebouwd. Ook het theater De Appel heeft daar een nieuw onderkomen gekregen. Door de komst van het Nautisch Centrum op Landhoofd C heeft de Tweede Haven een ware metamorfose ondergaan. De jachthaven is uitgebreid en aan de dr. Lely-kade zijn schattige appartementen verrezen. In de voormalige rederij/rokerij van Den Dulk, met zijn prachtige bakstenenschoorsteenpijp, is een pizzeriarestaurant gevestigd. Het gereformeerde kerkje aan de haven heeft plaats gemaakt voor vijf luxe appartementen. Ook het karakteristieke Esso-huisje bij 'De Kom' heeft de toeristische ontwikkelingen niet overleefd. Op de plek waar eens de Trix lag heeft een Belgische projectontwikkelaar een hotel gebouwd. In het complex De Viermaster is nu ook de redactie van De Scheveningsche Courant gevestigd. Artikelen over acties van dwarsliggende Scheveninger zijn verleden tijd. Kortom het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten. Men ziet dan ook met vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet die op 5 mei (bevrijdingsdag) zullen worden gehouden. Deze datum is gekozen om zoveel mogelijk burgers de gelegenheid te geven om te kunnen gaan stemmen.

Op Scheveningen

zijn de gemeenteraadsverkiezingen extra belangrijk omdat de bevolking voor het eerst in haar ruim zevenhonderdjarig bestaan een zelfstandig gemeentebestuur kiest. Tevens kan men een stem uitbrengen op één van de drie kandidaten die zich voor het burgemeestersambt van Scheveningen beschikbaar hebben gesteld.. Kortom, Scheveningen wordt eindelijk van het Haagse juk bevrijd.

Op 4 mei 2010,

één dag voor de verkiezingen - en een dag om bij stil te staan - lopen drie burgemeesterskandidaten door Scheveningen. Een vierde kandidaat heeft zich om onbekende redenen teruggetrokken. Twee kandidaten van politieke partijen, die de laatste veertig jaar de dienst in Scheveningen hebben uitgemaakt, wandelen gezamenlijk door het havengebied. In de volksmond wordt de vrouwelijke kandidaat ook wel 'mantelpakje' genoemd, de ander zijn bijnaam is 'fijn ruitjespak'. De derde kandidaat die alleen op pad is gegaan is een rasechte Scheveninger en bekent onder de roepnaam 'stemmigkostuum'. Ondanks de hoge ogen die hij voor het burgemeestersambt gooit, valt er enige twijfel op zijn gezicht te lezen. Hij zoekt naar herkenningspunten van zijn oude Scheveningen.

In 't ûsje op 't Dikje

is het stil. Nog maar weinig oud-vissers maken gebruik van dit goedkope opstalletje waarvoor een aantal politieke partijen zich zo hard heeft gemaakt. Het contract van de NorfolkLine is in 2007 niet meer verlengd. Het terrein wacht op nieuwe ontwikkelingen. 'Stemmigkostuum' zucht en denkt waren wij nu vóór of tegen het vertrek van de NorfolkLine? Op de plek waar eens de oude visafslag heeft gestaan voelt hij zich verloren tussen de enorme nieuwbouwcomplexen Havenkwartier en het Nautisch Centrum. Even denkt hij de fluit van de oude sleephelling te horen, maar snel wordt deze déjà vu verdrongen door een brullende motor van een speedboot die de jachthaven uitscheurt. Hij loopt enigszins aangeslagen verder. Daar staat het nieuwe hotel van die Belgische projectontwikkelaar. Hij heeft voor morgenavond de mooiste kamer gereserveerd. Zijn vrouw weet er nog niets van. Wat zal ze morgenavond na de verkiezingsuitslag trots op hem zijn. De twijfel is van zijn gezicht verdwenen. Een brede glimlach breekt door.

'Mantelpakje' en 'fijn ruitjespak'

proberen elkander af te troeven als ze langs de diverse nieuwbouwprojecten aan de haven lopen. Kijk zeg 'fijn ruitjespak' het Nautisch Centrum kan toch maar mooi op conto van mijn partij worden geschreven, jullie lagen toen nogal dwars over het aantal kamers. Maar wij hebben in de raad de brug over 'de Pijp' er behendig doorgedrukt kaatst mantepakje terug. Via de - voor de Norfolkline - aangepaste Westduinbrug en de brug over 'De Pijp' kan het bestemmingsverkeer vanaf de Noordwestelijke Hoofdroute zonder problemen de badplaats bereiken om op de boulevard te gaan 'autoflaneren'. Bij het hotel van de Belgische projectontwikkelaar houden ze even halt en denken hetzelfde, maar zeggen niets. Aangekomen bij de Eerste Haven zien ze dat er drie Hektrawlers van Jaczon en van Van der Zwan binnenliggen. Welke schepen zijn nou van Jaczon vraagt 'fijn ruitjeskostuum' aan 'mantelpakje' Ze moet hem het antwoord schuldig blijven en denkt aan het gerucht dat de twee rederijen Scheveningen gaan verlaten. Ze komen bij de plek waar eens de visafslag heeft gestaan. Slechts één compartiment is behouden voor de kustvissers. Deze sector is meer bedoeld dan historisch-toeristische bezienswaardigheid dan als een volwaardige bedrijfstak. De bemanning van de laatste Scheveningse garnalenkotters krijgt, via een onlangs opgerichte stichting, een garantieloon. Tevreden concluderen beiden kandidaten dat de oprichting van de Stichting TV (Toerisme en Vis) een succes is geworden.

'Stemmigkostuum'

loopt langs de nieuwbouw waar eens het monumentale Meeuwenhof heeft gestaan. Hij is er zeventigjaar geleden geboren. Nog steeds zoekt hij naar oude herkenningspunten en pijnigt zijn hersens hoe het er toen uitzag. Het beeld op zijn netvlies blijft vaag. Duindorp is zo veranderd. Gelukkig staat de Julianakerk er nog. Elke vrijdag zaterdag worden er leuke evenement voor de nieuwe bewoners van Duindorp gehouden. Stemmigkostuum loopt door en tuurt op de deuren naar de naambordjes Baak, Den Heijer en De Niet, maar vindt ze niet. De twijfel op zijn gezicht is weer terug er bekruipt hem een onbehaaglijk gevoel. Snel hervindt hij zich en loopt in de richting van de afgeslankte visafslag waar hij om drie uur met de twee andere burgemeesterskandidaten heeft afgesproken. Bij het restaurant New York dat in de voormalige kantine van de visafslag is gevestigd, staan collega's 'mantelpakje' en 'fijn ruitjespak' joviaal naar hem te wuiven en roepen hem toe: 'Nog even, dan is het zover! Dan is één van ons burgemeester van Scheveningen en zijn we na 700 jaar eindelijk bevrijd van het Haagse juk'. Stemmigkostuum knikt instemmend en denk: morgen slaap ik in het hotel van die Belgische projectontwikkelaar. De glimlach die weer even doorbrak verandert net zo snel als hij kwam in een vertwijfelende grimas en het maalt door zijn hoofd:

Bevrijdt! Van wie? Door wie? En van wat?

Scheveningen, 2004
Op 5 mei 2003 werd in een voormalig bedrijfspand op Landhoofd C een ludieke maar toch ook wel serieuze avond belegd over de verzelfstandiging van Scheveningen en een eigen burgemeester. Al eerder werd deze wens door een aantal politieke oppositiepartijen de afgelopen jaren op de agenda gezet. Op deze avond werd aan vier op Scheveningen geboren en getogen Scheveningers gevraagd om een verhaal over de verzelfstandiging te houden. Ondergetekende was een van de vier kandidaten. Bij deze het verhaal dat ik toen heb voorgedragen. Met vriendelijke groet, Karel Kulk.
...terug ...home Geplaatst op 21-09-2004 en 1105 keer gelezen
Like dit 734 Liked