Zô mar 'n praetje.

Mens, wat 'eb 't 'n moeite 'ekost om die van mên zô vort te krêge, dat-tie 's wat minder at en dronk. Iet dat-tie 'n veulvraet is, maer 'ij wier geweun te zwaer. As 'k zee: "Man je ben te dik", zee die: " Neen Im, 'k ben luchteg 'ebouwd." Of as z'n boezeroen te strek zat: " Wat krimp tat spul 'è….?" 't was wel slim 'ezêd van d'm, maer 't was iet zô. As 'k zee: " Zonde 'oor van al die môie brooke, die in de kast 'ange", liet tie me geweun klesse. Wel zee die : " Vrooger 'aa'ne de mense al die prebleme iet over dik zên of worre; me vaeder nam twie pollepels spekvet over z'n warrem ete en nae 'n bord aer'epels nam die nog 'n bordje krûm met 'n stikje butter." "Jae man, maer die mense werrekte veul 'arder." "Je doe'-net of ik iet 'ard werrek." "Iet zô 'ard as tie mense vrooger, 't leve was veul aars, veul 'arder. Neem non voor de vrouwe enkelt al de nemmers en têle…; non benne ze van plestiek, maer toe wazze ze iet te tille en dan zat t'r nog niks in. De manne mosse zwoege en 't ienegste wat z'op te bien 'iel, was zwaer en vet ete". Maer die van mên gelôfde 't wel. Nog 'n leste pôging en jae…..werendig…raek. 'k 'oofde allien maer te zegge: " Zelle we, voor we mè'-vekantie gaen nog effe naer Bal op te Wesdûnweg om 'n paer nieuwe spulle voor je?" 'k weet tat ie 'n 'ekel 'èt an passe, dus ik kreeg as antwoord: "Im, 'k gae wat minder an doen?" Zô 'ezêd, zô 'edaen. Môi of'eslankt, weg buk, gien spek over z'n boord. Mens, jaere jonger; 'ij was t'r zellef grôs op, maer dà'-mag ôk. Toe'-we in de vekantie an 'n taefeltje zatte met 'n paer mense, zee die van mên: " 'k gae 'n lekker bakje voor ons lange mè'-wat t'r bij en straks 'n lekker glaesje bier." "J'eb gelik", zee 'k, " dà'-kè'-je non wel 'ebbe." Toe'-die zô deur de zaek liep, zag 'k dat-tie z'n buk nog wat in'iel ôk. Z'n brook zat weer as gegote. As tie zô daelek weer berom kompt, zel 'k -'t- 'm zegge, dat-tie d'r goed op staet. Maer, …..toe'die berom kwam, liep tie aars en keek ôk aars. "Wat zel d'r non an d'and weze?", vroog 'k me of. 'IJ zet 't blad mè'-koffie en gebak op taefel en 'ij zêt: " Toe'k an de bar op me beurt stong te wachte, 'aa'ne ze 't toevalleg over manne mè'- dikke bukke en wà'-denk je dat-tie vrouw achter de bar zêt?" " 'Oe ken 'k tat wete?" Ze zêt: " 'n man zonder buk is… as te -'emel zonder starre….!" 'k doch: "……O… 'emel, weg alweer die goeie voornemes." Nadruk verboden Immetje. Spreukje. Nederig. As iemand in z'n leve Tot 'ôger ampt is ver'eve Strekt 't zô'n mens tot eer As tie nederig is 'ebleve. Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 08-11-2004 en 1241 keer gelezen
Like dit 767 Liked