IMMETJE OVER KORSEMES 1933 en 1934 ('n waer ver'ael)

Korsemes 1933.

Gien Korsbôm, gien feestverlichting, gien Kors-dinee. Allieneg 't schênsel van de peterolie-lamp verlichtte de-'ûskaemer. Zacht snort te kachel. Vaeder Mink en moeder Sofie praete mekander moed in: "Warrem en gezelleg zelle we 't met te Korsemes wel 'ebbe; we gaene met-te kindere lekker kuiere naer de-eendjiesvêver; 'n paer ommekantjies om an de-eendjies te voere 'ebbe-me nog wel en de kindere doene me d'r 'n grôt plezier mee en 's-aeves lees 'k ze 'n ver'aeltje voor. Twiede Korsdag is t'r 'n Korsviering van de Zundagschool, daer krêge ze wel 'n kookje en wat snoop en somtije nog wel-d'r-is 'n appelesien. Daer motte ze 't tan mar mee doen, 't is iet aars. Overal is t'r arremoei en ellende, we magge iet klaege; d'r benne mense, die 't veul en veul erreger 'ebbe, wij 'ebbe nog 'n volle buk en 'n warreme kachel….." Zô zatte ze teuge mekander an te praete. -- -- -- -- -- -- -- -- 'T was 'n kouwe winter mè'-vaek 'n scharrepe ôstewind. Effe nae Korsemes liep Mink op te 'Aeringkaede in Scheveninge. 't vroor nog ammaar dat 't kraekte en d'r was gien mens te zien op straet, be'alleve ien man, die daer 'êl nerveus 'één en weer liep. Al gauw bleek wat t'r an de 'and was. 'n jacht'ond van de man was 't ês op'elôpe en onder 'n êsschots verdwene…. D'r was 'n dag tevore nog 'n schip deur 't kenael 'evaere. Zonder z'n êge 'n ôgeblik te bedenke, dee Mink z'n overjas ût, dook 't êskouwe waeter in en 'aelde de-'ond op 't drôge. De-êgenaer wis iet 'oe te bedanke en zurregde d'r voor dat Mink gauw thûs kwam, gaf-'m de raed vlug z'n bed in te krûpe en belôfde nog ies van d'm te laete 'ore. - - - - - - - - - - - - - Nog gien uur laeter wier d'r 'ebeld en ….wier d'r 'n grôte maa bezurregd, waer van alles in zat, wat mar an 'eerlek'ede te bedenke was. 'n paer daege d'r nae kreeg Mink bezook van 'n daeme van 'de Dierebescherreming'. Die vertelde-'m dat-t'r 'n girorekening voor d'm was 'eopend, waer dierevrinde ût 'êl Nederland geld kozze storte. 'IJ wis iet wat tie 'oorde toe'-die bemork dat 't redde van 'n 'ond krante-nieuws was 'eworre. 'n longontstekking 'iel Mink 'n paer daege in bed, mar al gauw was-tie weer kerngezond, waernae die flink in 't zonnetje wier 'ezettet. An 'em wier 'n medaille ût'erêkt, 'ij kreeg 'n envelop met in'oud en in 'n toespraek wier teves 'emeld, dat Mink ôk veule menseleves 'a' 'ered…..! Ôk tat kwam allemael in de krant.

K o r s f e e s t 1 9 3 4

De dag voor Korsemes wier d'r 'n prachtege Korsbôm bezurregd. Effe laeter: dôze mè'-Korsslingers, balle, verscheiene spulletjies om in de bôm te 'ange. De post bracht staepels gelukwense voor de kommede feestdaege en 't nieuwe jaer. De ganse dag was 't 'n komme en gaen van leveranciers. Maa-'s mè'-flesse wên en bôschoppe, prachtege kleere voor 't 'êle gezin….. 't kole'ok wier tot te nok toe 'evuld en voor 't fernûs in de keuke sting moeder Sofie 'eerlek'ede klaer te maeke voor de gaste, die op êrste Korsdag wazze ût'enôdegd. De gulle gaeve bleve binnestrôme en Mink en Sofie wisse iet aars te doen as ôk mar voor Korsman te gaen speule. Alle bure dêlde mee in de overvloed, die deuze Korstêd brocht voor de moedege redder van 'n 'ond…..........! De mense raekte iet ût'epraetet. Zôveul luxe dinge, dà'-wazze ze-'iet geweun. Op Korstaevend 'oofde de gerdêne iet dicht. Op 'n schep kole 'oofde iet 'ekeke te worre. De bure kozze meegeniete van de straelende verlichte bôm. Ieder kreeg ies van de warremte en de lichies weerkaetste in veule blije ôge. "Wat 'n môie Korst, 't lik benae wel 'n sprookje", zeeje de mense teuge mekander. Voor 't gezin van de redder is dat sprookje tot in lengte van daege z'n invloed blêve be'ouwe. Arremoei, werrekelôs'êd, 't was voor goed voorbij. Daer zurregde de kring van rikke dierevrinde voor. D'r was an niks mêr gebrek. Korsfeest 1934 was dus 'n onvergeteleke Korsemes. - - - - - - - - - - - -- - - - -- - Bôvestaend ver'ael is 'n waer ver'ael, dat in belangrikke maete bepaelend is 'eweest voor mên vordere leve, want…………….. 't was mên vaeder, die onder die êsschotse dook om die jacht'ond te redde. De êgenaer van de jacht'ond was 'n belangrik persoon ( ût te kringe van Prins 'Endrik). Destêds lag ik nog in de wieg, mar veule van die toen ontstaene vrienschappe met me-ouwers, 'ebbe ôk mên leve starrek bepaeld. Ik ben, as 't waere, mede deur ze op'evoed en met sommegte - veule benne inmiddels overleeje - 'eb 'k tot op' ede nog 'n 'êl fên kontakt.
Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 04-12-2006 en 983 keer gelezen
Like dit 717 Liked