Hartelijk dank voor u like, dit is een ode aan de acteur

Zô mar 'n preitje. Hond van Minnekus Knoester.

Mên vaeder 'a , ' toe die' nog 'n jonge was 'n môie 'ond, zô'n brûne met 'n blauwe tong. "Beer" 'iette die. Mens, mens, me-vaeder was gek op tie 'ond. Dat-'eb 'k van 'ore zegge 'oor, want non praet 'k over negetien zus en twintig, 't ken ôk negetien zeuve en twintig 'eweest zên. Om kort te gaen. Op 'n dag liep me vaeder mè'-Beer deur de Straet. Daer kompt 'n bekende an en geeft mên vaeder met 'n krant 'n klap op z'n schoer. Mar dà'-moch iet van Beer en die bêt 'n stik ût-te man z'n brook, rukte de krant ût z'n 'ande en maekte d'r lôvertjies van. Daer benne ze an 't bakkeleie 'egaen. De man teuge me vaeder: "Kik, taer lêt non me Scheveningse krant, die mos -k voor mên vrouw meebrenge, 'k durref iet naer 'ûs." "Kerel", zee me vaeder, " 'ael-tan ''n aa're, zô kinderachtig benne ze iet bij de krant, al wul je d'r twie 'ebbe." Mar netuurlek 'a' de man 't ôk over dat stik ût z'n brook en 'ij von dà'-me vaeder mar mos zurrege voor 'n nieuwe . Mar die gevoelde daer niks voor. 'IJ 'a' me vaeder 'n klap 'egeve op z'n schoer en die 'ond, die nam dat iet; je bleef van z'n baesje of. Pelisie d'r bij en me vaeders naem en adres wier op'eschreve. Betaele mos-tie, zô wie zô, mar dà' wulde ie iet. Dus 'ogerop…….en 'ij wier voor de rechter 'edaegd. Die vroog an d'm of 't waer was dat tie 'ond 'ebete 'a'. " Of t i e 'ond 'ebete 'êt….?", zee me vaeder, " dà'-weet 'k iet, d'r benne mêr 'ondes die Fikkie 'iette." De rechter vroog toe': "Van wies is tie 'ond.....?" 't antwoord van me vaeder: ...." Van 'n 'ond……!!." 'IJ was iet op z'n bekje 'evalle. Mar wat 't leukste was in die jaere? 't sting in de Scheveningse krant as 'n soort annekdote. Alle Scheveningers leefde mee en pas nog zee iemand teuge me: "Die vaeder van jou, daer 'ebbe me wat mee 'elache:…… van wies is tie 'ond?……….van 'n 'ond!" De man sting nog te geniete, ik zou z'n naem en toenaem kenne noeme. Jae, ze wazze toe begaen mè'-me vaeder ( êge gatjiesvollek), want tie man, die die optatter 'a' 'egeve, was ............ gien Scheveninger. Nadruk verboden, Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 19-03-2007 en 1485 keer gelezen
Like dit 780 Liked