Hartelijk dank voor u like, dit is een ode aan de acteur

Café-humor

Scheveninge 'êt gien veengrond, dus gien turreftrappers. Mar wel loltrappers..... Want as je al die ver'aele van vrooger te 'ore krêgt, dan kenne d'r booke vol van 'eschreve worre. D'r was t'r ien, as-tie met z'n kammeraede 'n gleisje bier of 'n beetje ging neme, dan nam die 'n slokje en onderwêl keek-tie naer 't plefond. "Waerom doe je dat jôi?" "Benon, aars kik-ik te diep in 't gleisje." Jae, daer kozze z'n kammeraede niks teuge in brenge. 'IJ kos ôk 'n bietje kinderachtig teuge de kastelên zegge: " Ik wul 'n beetje 'ebbe voor ikke." "Dat zeg je 'iet goed", zee de kastelên,.....voor mên.." "Dà's ôk goed", zee die dan, "bedankt." Dan weer sting die mense wês te maeke, dat-tie z'n êrste twie borrels ammaar wegkiepte. "Waerom doe je dat-tan?" "Omdat-te êrste twie me iet smaeke." Op 'n aa're kêr tikte de kastelên-'m op z'n schoer en zee: " D'r staet nog wat van je van de vorige week." "O, bewaer mar, non 'oof-ik iet mêr, ik 'eb genog...", was z'n antwoord. Dat alles met 'n ût'estreke gezicht. 'IJ 'iel van gezellig'êd en laeter in z'n trouwe is tie voor z'n êge 'n café begonne. Z'n vrouw wier daernae mankerende en lag vaek in de besstee. Ze kos wel in de zaek kikke, wat-t'r zich zô ofspeulde; dus ôk 'oeveul gleisjies d'r man zellef ûtdronk. Mar daer 'a' die wat op 'evonne. In de linker'ook sting 'n taefeltje, dat ze net iet kos zien vanût de besstee. Daer zat 's-aevens steevast 'n klant, die nog al wat beetjies bestelde en erreg praeterig was: over 't weer, over de visserij, over....non jae, noem mar op, 't was 'n gezellige snappert. De vrouw lag dan tevreeje in d'r bed en doch' 'oe laeter op de-aevend, 'oe schôner vollek. In dut geval ôk an de-inkomste netuurlek. Dat-t'r man zellef praeterig was, dà'-wis ze wel, mar dat-tie man, waer die teuge praete....ôk t'r êge man was..., dat wis ze 'iet. Ze kos ommers 'iet in de linker'ook kikke. Daer zat gien mens, mar 'ij zurregde, zô al praetende, dat-tie onbespied, aerdig an z'n trekke kwam. En....praete dee die graeg. 'IJ 'a' dan ôk de bê-naem van ... "De mondege". Nadruk verboden Immetje
...terug ...home Geplaatst op 30-11-2009 en 1206 keer gelezen
Like dit 777 Liked