Hartelijk dank voor u like, dit is een ode aan de acteur

Vecansie van Aai en Pie

We benne non net terug van vecansie, ik ben geweun lam e sloge, en voor mijn ooft et allemael iet maer. We ane voor de earste kear vecansiegeld van de A.O.W. aat en toe zeit Pie: non gaen we er is naer et bueteland. En as Pie wat zeit dan praet je et iet uit der oofd, dan mot et gebeuren ook. Of ik non al zei: Pie we ebbe ier toch van alles, et strang, westbrookpark en de eentiesvijver, et ielp allemael iet. Ik mos naer Spaansies op de Baddesstraet en daer kreeg ik eun tas met booke mee vol met pleities en adressen die zukke reisen uitvoerde. De eile aevond ebbe we pleities zitte kikke en in iens a Pie et evonne: Mallorca Aai, daer gaen we naer toe. En of ik non al zei: Pie zouen we dat non wel doen, et is zo vort weg, er was gien praeten teugen. En Aai zeit ze, ik mot een bikini ebbe en jij een nieuwe baaibrook. Twie koffers mosse der ook nog komme want je ken moeilijk met een zwarte zak over je schoere gaen lopen. Aen vermogen was ik kweit, want die bikini mos expres e maekt worre, Pie weegt 250 pond, de greootste maet in de winkel was er nog veuls te klein. En toe kwam de dag datte we weg zouen gaen. Onze Henk zou ons naer Schiphol brenge want die eit ean ooto. Mense as je daer komt in die hal van Schiphol dan kik je je ogen uit, et likkent daer wel kuerremis zo veul mense en de maeste kei je nog iet verstaen ook. Pie zeg ik, laen we terug gaen ik eb non al pijn in me oofd, maer daer was gien prakkezeren over. Non daer stinge we dan, we wiste iet waer we naer toe mosse en ik vraege an een man: we motte naer Mallorca, wat voor kant motte we dan uit. Die man zeit, dan mot je an dat loket wezen, en wij daer naer toe. Daer zat een juffertje met een road pakje an en die nam onze koffers of, zette die naest der neer en zie ik die koffers zo wegvaeren. Laeter oorde ik dat et een lopende band was maer toe wis ik dat nog iet. Ik an et schreiwe: geef ier die koffers, die ebbe me een oop geld e kost. Toch moet ik zeggen: et is allemael goed e komme. Toen mosse we nog twie uur wachte ear dat vliegtuig weg zou gaen. En warm datte we et ane, Pie met er schoemantel om en slot om der nek en ik met me jek an en een engels leren brook en ean trui an. Non mot ik er bij zegge, je kon der ean goedkoop litertje keopen en voor Pie ean flesje avvvekaet. Daer wor je wat jenever verkocht in die zeeken, je wier al alf kachel van de lucht. Eindelik mogge we dat vliegtuig in. An stierboord a je twie stoelties naest mekaar en an bakboord drie. Non jae stoelties, ean zitje in ean kakstoel is net zo groot. Pie zat healemael klem op dat zitje maer ze zat gelukkig. En daer oren we iniens een leven, dat wazze de motors die angingen en medien ging dat vliegtuig al rijen en amaer arder tot we onder ons de uissies zagge. Pie a van te voren ean eil flesje valtiaen innenomen maer dat ielp iet want ze begon te krijten. Ik zeg teuge der: ouw je maer an mijn vast, dan ken er niks gebeure. Gelukkig dat ze iet wist dat ik em ook kneep als een dief want ik ben eilemael gien eld. Gelukkig, nae ean paer uur stinge we weer op de grond en mogge we der uit. Non sting daer ean ootobus klaer met ean juffrouw die ollands sprak en toen benne we naer ons otel e brocht. Daer oorde we dat we ean kaemer aane op de zesde verdieping. Non is dat zo erg iet as je ean lift eb, maer dat ding was kepot en et was zaeterdag en dan doen die Spanjaerden niks, dus wij trappelopen met twie zwaere koffers. De kaemers was wel goed maer er was ean aekelig klein platje bij met gien eutzicht op zei, zoals beloofd was. Nein, allemael daeke van uizen vol met tillevisies antennes. Ik zei: Pie, in et Euterjoon zie je meir, maer daer wou ze iet van wete. We ebbe ons eirst verschoond en benne toe naer beneje e gaen, in et resterant om wat te eten. De mensen daer keeke wel naer Pie en mijn want ze was toen in der mooie blauwe trui jakje en ik a mein blauwe trui nog an en me put op. We benne daer maar gaen zitte tot ze et menu kwamme brengen. Allemael vreemde dingen voor ons. Aerappelensoep, ard brood met ean stikje vis en ean beetje wijn. Et smaekte allemael zo vreemd dat kwam zeker deur die olijfolie. Pie was moe en zeit: non wul ik nog een uurtje op et platje zitten en dan gaen we vroog naer bed dan kenne wemorrige vroog naer strang. We ane net die onderd trappen op e klommen toen mos ik vliegens naer de plee deur die olijfolie. Die eavond ben ik wel zeuven kear e weest en Pie a der gien last van. Slaepen ebbe we de eiste nacht iet want et licht wou iet uit, as je an et touwtje boven je bed trok ging de does lope. Ik eb die eiste daegen maer niks e zeit, doch in me eige, Pie geniet. We benne drie weken op strang e weest, Pie in der bikini en ik in me baaibrook. We benne breun e worre, we likkene wel negers. De earste daegen was et gien gezicht en ebbe we nog reuzi aad. Pie in der bekini en dan zette ze der eizer op. Dat kon natuurlik iet maer Pie wou der eizer iet achter laeten, bang dat et e stolen wordt. Laeter oorde dat et otel ean brandkast a waer je zukke spullen kan bewaeren. Nae een week zeit ze: ik eb der non genog van, kenne we iet terug. Dat ging natuurlijk iet, je mot blijve tot je teit om is. Ik eb de daegen of zitte telle en eb de dag e preze dat we terug konne, de mense kon je iet verstaen, et eten was iet smaekelik, die aekelege lift eb de eile week iet e werkt en ben ik kiloos of e valle. Pie iet, die eit der eige vol e gete. As ik nog an al die trappen terug denk! Je ken wel op je platje blijven zitte, maer dat ken ik ier ook. We benne nog ean dag met zoon excursie mee e weest, op ean ezel naer een oud klooster. De ezel van Pie zakte eilemael deur van de zwaerte, zoo doende mos ze amaer der biene op trekke. Op die ezel heb ik zoowat de geist e geve, de zon brande zoo heit op me oofd en die ezel liep zoo langszaem. Non jae, et was me de vecansie wel en as Pie dat nog mear wul doen neemt ze maer ean are vent mee. Ik gae de spulletjes uitpakke en op burrege en dan gae ik op mijn eige platje zitte, en dat is voor mijn dan vecansie. Mense, voor je gaet, bezint eir je begint. Et ken ean oop ellende brenge. H.Pronk
...terug ...home Geplaatst op 29-02-2004 en 1006 keer gelezen
Like dit 766 Liked