Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6

Hartelijk dank voor u like, dit is een ode aan de acteur

De ‘Duitsche dienstbode’
in 6 delen

Introductie

Bij mijn onderzoek in het Nationaal Archief naar het gebruik van spionageloggers door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog kwam ik in de te raadplegen dossiers en stukken ook zaken tegen die betrekking hadden op de toenmalige N.V. Vischhandel, Reederij en IJsfabriek v.h. Frank Vrolijk. Een van die dossiers had iets te maken met de SCH 81, in wezen een schip van de genoemde rederij. Omdat de inhoud van het dossiertje geen raakvlakken bleek te hebben met het doel van mijn onderzoek liet ik het in eerste instantie ongemoeid. Korte tijd later echter, toen ik een overzicht ging maken van de vissersvloot van de betrokken rederij gedurende de oorlogsjaren, nam ik omwille van de volledigheid ook het eerder opzij gelegde dossiertje weer ter hand. Het ging daarbij uitsluitend om het in het dossier genoemde registratienummer SCH 81. Maar uiteindelijk zou het gaan leiden tot een onderzoek dat geheel los stond van datgene, waarmee ik in feite bezig was. De uitkomst hiervan vond haar weergave in een publicatie in het jaarboek Die Haghe 2011 en die dan onder de titel Verraad in Scheveningen. In een andere opmaak, iets uitgebreider en onder een andere titel volgt hieronder een schokkende weergave van een opgekropte haat die zou leiden tot de dood van een aantal onschuldigen.
© Piet Spaans 2011 historisch publicist en auteur Den Haag Holland http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Spaans Volgende >>
...terug ...home Geplaatst op 16-04-2012 en 1532 keer gelezen
Like dit 913 Liked