Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12 Deel 13 Deel 14 Deel 15 Deel 16

O V E R P E I N Z I N G E N door I M M E T J E
in 16 delen

HEDEN VERLEDEN DIALEKT NEDERLANDS
Levenswijsheden Spreuken
Emma Sofie Ludmilla Moen - Knoester (Immetje) is Scheveningse van geboorte, kleindochter van Arie Dirk Knoester, de badman Toen deze in juli 1933 zijn vijftigja-rig jubileum vierde bij Maatschappij Zeebad kwam zij ter wereld.
Foto Dick Teske
Titelblad Tekst en afbeeldingen Uitgever Zee-duingezicvht, pastel E.S.L.Moen-Knoester G.J.Moen
Deze uitgave heeft mede ten doel het geschreven, geschilderde en getekende oeuvre van Immetje als cultureel erfgoed van Scheveningen te behouden en aan anderen te laten zien

Inhoudsopgave

Deel 2
Weer op Scheveningen De zee bevroren
Kompas…in witte wereld Belangrijke jaren zestig -Voetbalperiode
Vrijwilligers Muurgedicht
Deel 3
FOTO Twee mannnen met de Scheveningse courant Toelichtig dialekt
Schevenings gesprek Kok in de toren Ouwe kerrek
Tellegram? Mangerle ‘pellen in de Straet'
Deel 4
Buttertje bove Papier
Schol Gelukkige ‘einnringe
Κndpunt lκn 11 Zκruststraet Klepman-zeumer- en wintertκd
Deel 5
Gκtepalκs Dialekt tκdens busrκ s
Daemesvoetbal Duinhorst Bκnaeme
(H)oed afneme Fesoen
Deel 6
Klκding as kind -visbakke ‘n beetje
Jan mθt’-te Put Tκdperrek ofgeslote
‘Redders Badman Arie Dirk Knoester
FOTO’s ‘2 pagina’s …………………………………………………………………………………...…58 Deel 7
Ge’eugenbook Lurreve
Gesprek van twie vrouwe in supermarkt Waeterpetje is t’r ‘meutje
Deel 8
Zangkoor nτte op je zang Meid-meisje
Pleun de Knoet Scheveninge-Raedio
Schτn ‘ouwe_ ‘θ je a ‘edaen? ‘Speultϋn Scholstraet
‘FOTO’s ‘2 pagina’s …………………………………………………………………………………….82 Deel 9
Opstaen in tram Aerdeg tellefoonpreitje
Mκn kammenet, mκn bedstee Sokke brei-je
Rτdborst Goeie-murrege
Deel 10
Pand Propere Meuje Mien
Vlag op Kur’aus Wasgoed vϋl of kepot
Wasgoed vϋl of kepot Zout-verzoute
FOTO’s ‘2 pagina’s ………………………………………………………………………………..………..104 Deel 11
Kepotte Tϋnkebouters ‘Olletje-bolletje
Moeders woordeschat Pepermuntjies bij opoe
‘Belleblaeze bij ‘uwelek Σud-‘ollanse ϋtdrukkinge
Deel 12
’Erinneringe an ’n streitje vol beelde en gelui-je Kak’iele
‘Betaef en Wesbrookpark Middepaedenmθ’’-kuierende mense
Bel’aemel ‘Visverkτpster
FOTO’s ‘2. pagina’s………………………………………………………………………………………..126 Deel 13
Mole de Vrindschop De blomme gonge slaepe
Verkκrde pannetje Slaepellτze nacht
Leuk Wikke en Wege
FOTO’s ‘2 pagina’s …………………………………………………………………………………………148 Deel 14
Onbeschreve blad Τge
Wieg-‘erinneringe-jewκlekisje ’N zκmansvrouw ’n krukkebeschikster
Meuje Willemκn weer berom Visnetjtje
Ϋtspraeke van vrooger,,,,…………………………………………………………………………………...,162 Twitterziekte………………………………………………………………………………………………...164 Plat praete……………………………………………………………………………………………………166 Tκdsbeeld van-ϋt keukeraem………………………………………………………………………………..168 FOTO’s ‘2 pagina’s…………………………………………………………………………………………170 Rκslust………………………………………………………………………………………………………172 Soepkomme………………………………………………………………………………………………….174 Ϋtvindinge- schrikbeeld……………………………………………………………………………………..176 Je snaevel achternae………………………………………………………………………………………....178 Vernoeme…………………………………………………………………………………………………...180 Ouwerwesse uΫdrukkinge,,……………………………………………………………………………….,,,182 Schaap’erder verleeje tκd…………………………………………………………………………………....184 Inspiraetie- ‘umor…………………………………………………………………………………………..186 Schappeljoentje……………………………………………………………………………………………...188 Verspreke…………………………………………………………………………………………………....190 FOTO’s2 pagina’s…………………………………………………………………………………………..192 ‘Olle vaete…………………………………………………………………………………………………..194 Effe ‘t manvollek in ;t zonnetje……………………………………………………………………………..196 Van alles prebere…………………………………………………………………………………………….198 Grappig en grτs met naeme …………………………………………………………………………………200 Spons 2300 jaear-geweun…………………………………………………………………………………...202 Erinnerinmge an de Strae…………………t………………………………………………………………..204 Immetje exposities, verschenen boeken…………………………………………………………………….211
Nadruk verboden Immetje Volgende >>
...terug ...home Geplaatst op 28-01-2019 en 315 keer gelezen
Like dit 8 Liked