Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12 Deel 13 Deel 14 Deel 15 Deel 16 Deel 17 Deel 18 Deel 19 Deel 20 Deel 21 Deel 22 Deel 23 Deel 24

De Bloedpoort
in 24 delen

Intro

Wildgroei stond aan de basis

Dit wordt een serie rond een vaak kleurige, maar evenzo vaak gekleurde beeldvorming aangaande dit volksbuurtje. Op verschillende sites van het internet, maar ook in fotoboeken en in oudere edities van regionale of plaatselijke dagbladen kan men foto’s vinden van de verschillende 19de eeuwse Scheveningse hofjes, poorten, slopjes en steegjes. Ze ontwikkelden zich in de loop van die eeuw tot een wildgroei die woekerend zijn baan bleef zoeken in en door het oude dorp. En van die hofjes was de ‘Bloedpoort’ er een. Voor de nieuwe reeks vormden, naast geraadpleegde gemeentelijke verslagen en naast rapporten van instanties die de leef- woonomstandigheden van die jaren onderzochten, ook vraaggesprekken met oud-bewoners van de ‘Bloedpoort’ een leidraad. Bewoners vertellen Ik heb destijds van alle, toen gevoerde, gesprekken bandopnamen gemaakt; een aantal verhalen van die dorpsgenoten zal dan ook deel gaan uitmaken van deze reeks. Hun herinneringen zijn best wel schokkend en de door hen aangedragen voorbeelden lijken, terugkijkend, bijna ondenkbaar. Hebben deze mensen in ons beschaafde West-Europa en in ons brave eigen landje werkelijk tot in de 20ste eeuw zo geleefd? En waren ze écht zo crimineel en slecht als ‘fatsoenlijke’ dorpsgenoten, daarin bijgestaan door de schrijvende pers, dit deden voorkomen? En wat deden bijvoorbeeld de plaatselijke kerkgenootschappen om aldaar de nood te lenigen of, liever gezegd: wat deden ze niet? Hoe kwam de naam ‘Oranjehofje’ tot stand en was koningin Wilhelmina werkelijk ooit op bezoek in de ‘Bloedpoort’? En waarom heette deze poort zo en in hoeverre had haar naam met een onopgeloste moord te maken? U zult het allemaal hier aantreffen. Veel leesgenoegen!
© Piet Spaans Den Haag 2018 historisch publicist en auteur Volgende >>
...terug ...home Geplaatst op 09-06-2014 en 1649 keer gelezen
Like dit 895 Liked